KAP Açıklamaları

2017

ÖZET BİLGİ DOSYA
Trafo Radyatör Üretim Tesisat ve Makine Satışı Hk. İndir
Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapılan Pay Satış Bilgi Formu Başvuru Hk. İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Kar Dağıtım Politikası İndir
Şirket Esas Sözleşme İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk İndir
2016 Yılı Faaliyet Raporu İndir
2016 Finansal Rapor Sorumluluk Beyanı İndir
Finansal Rapor İndir
Trafo Radyatör Üretim Tesisat ve Makine Satışı Hk. İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk İndir
Piyasa Danışmanlığı Değişikliği Hk. İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Olağan Genel Kurul’a Kar Payı Dağıtılmamasının Teklif Edilmesi Hk. İndir
Trafo Radyatör Üretim Tesisat ve Makine Satışı Hk. İndir
Piyasa Danışmanlığı Değişikliği Hk. İndir
Trafo Radyatör Üretim Tesisat ve Makine Satışı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Hk. İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk İndir
Piyasa Danışmanlığı Değişikliği Hk. İndir
Pay Alım Satım Bildirimi İndir
Pay Alım Satımı Hk. İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. Düzeltme İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
2017 Yılı 1.Dönem Geçici vergi Beyanı İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Piyasa Yapıcı Kurum Değişikliği İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satış Duyurusu İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Satış Bilgi Formu Kapsamında Pay Satışının Tamamlanması Hk İndir
Avrupa Global Telekomünikasyon İletişim A.Ş. Payların Satın Alımı Hk. İndir
Genel Kurul Tescili Hk.. İndir
30.06.2017 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Hk. İndir
2017/6 Ay Faaliyet Raporu Hk. İndir
2017-6 Aylık Finansal Rapor Sorumluluk Beyanı İndir
İştirak Kurulması Hakkında İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Pay Devri Hk. İndir
Pay Satımı Hk. İndir
Pay Alımı Hk. İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Şirket Genel Bilgi Formu İndir
Esas Sözleşme Tadili Hakkında İndir
Kayıtlı Sermaye Tavanının İzin Süresinin Uzatılması Hk İndir
Olağanüstü Genel Kurul Hk. İndir
Esas Sözleşme Tadilinin Onaylanması Hk. İndir
Kayıtlı Sermaye Tavanının İzin Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı İndir
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi İndir