Yatırımcı İlişkileri

Şeffaflığı ilke edinen Avrupa Yatırım Holding, yatırımcılarına zamanında ve eksiksiz bilgi akışı sağlamaktadır. Kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri alanında dünya standartlarını benimseyip hayata geçiren Grup, hissedar ve müşteri memnuniyetini artırmaya çabalamaktadır.

Grubun yatırımcı ilişkileri, yatırım camiasına yönelik günlük bilgi akışını düzenleyen Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, büyük bir titizlikle yönetilmektedir.

2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Departmanı yatırımcılardan telefon, e-posta, sosyal medya ve posta kanalıyla gelen pek çok soruyu yanıtlamanın yanı sıra proaktif bir yaklaşımla, finansal kuruluşlara Grup faaliyetleriyle ilgili önemli ve güncel bilgi akışı sağlamıştır.